Länge leve livet med smartchoklad

Vår tids all mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i i hög utsträckning mat i hel- eller halvfabrikat, även så kallad junk food. Bristsjukdomar, allergier, ökade blodfetts- och sockerhalter har skapat en marknad för olika så kallade hälsotillskott. Allt fler människor köper allehanda produkter i förhoppningen att de skall bli friskare och starkare. Tiden är mogen för smartchoklad som är berikad med tillskott av naturliga mineraler och spårämnen. Det är dags att ersätta junk food med smartchoklad.

Lämna ett svar