Alger är näringsrika

De innehåller i stort sett alla vitaminer vi behöver, i synnerhet B6 och B12 plus mineraler och spårämnen. Alger är dessutom mycket proteinrika och de innehåller också kostfibrer som är nyttiga för oss alla eftersom de skyddar mot tarmsjukdomar. Vår normala  ämnesomsättning kräver en hel mängd spårelement. I kroppens enzymer ingår små mängder av en rad olika ämnen och för att ämnesomsättningen ska fungera ordentligt så måste alla de här spårämnena och enzymerna finnas på plats. Huvudskälet till att vi ska äta alger är att att vi inte längre kan vara säkra på att vår föda innehåller alla mikroelement vi behöver eftersom jordbruket har blivit så effektivt. Vi tar ut tre gånger så många skördar på varje tunnland så jorden blir utarmad och innehåller allt lägre halter av de här spårelementen. De sura regnen som uppstår på grund av alla luftföroreningar vattnar också ur och förstör jordarna. Förutom att alger har alla de konventionella fördelarna med att de innehåller så mycket som är nyttigt för oss så finns det ett annat plus.Alginaten, det vill säga fibrerna i tången, binder tungmetaller. Får man till exempel arsenik, kadmium, kvicksilver eller bly i födan, så binds ämnet av alginatmolekylen och förs ut ur kroppen. Många människor mår dåligt utan att läkarna kan hitta något fel på dem och det kan bero på att de har tungmetaller i kroppen.

Lämna ett svar