Havsalger och spårelement för djur

I veterinärhögskolans kompendium läser vi: ”Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i djurkroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga för djuren”. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan. Vid analys av havsalger har man funnit mer än 100 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysatorer i hormon och enzymsystemen eller också är de enzymaktivatorer. En begreppsförklaring: Mineralämnen är det gemensamma namnet för mineraler och spårelement (spårämnen), mineraler är grundämnen, som förekommer i relativt stora mängder i kroppen t.ex. natrium, kalium, kalcium, fosfor, svavel, magnesium. Spårelement är grundämnen som förekommer i små mycket små mängder. Spårelement är t.ex. alla metaller som järn, koppar, zink, mangan, kobolt, nickel, molbyden o.s.v. ”En hel del spårelement har alltså sin verksamhet förlagd till cellerna där de påverkar de kemiska reaktionerna”. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Havsalger har betydligt större mängd A- och D- vitaminer än t.o.m. torskleverolja samt alla former av vitamin B. Framhållas bör att i havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen ej finns i landväxter) Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allgergier eller andra sidoeffekter (till skillnaden mot den konstgjort framställda antibiotiken, som lagras i köttet och överföres till människan). ”Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra grundämnen. Grundämnesbalansen i våra och djurens kroppar har förlorats. Havsalgerna bidrager till att återställa denna balans.

Praktiskt sett kan man tolka nyttan dagligt havsalgintag så här: Då havsalgerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna ca var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedomen) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hållas i balans. Detta för inte ”glömmas” bort. Det avgör förhållandet sjukdom-hälsa.

Lämna ett svar