Vad är bålväxter?

En del alger växer på djupt vatten och andra växer lite närmare stranden. De växter som finns i havet, består till övervägande del av alger. Alger har inga frön, rötter, stjälkar eller blad. De kallas för bålväxter, då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Algerna brukar indelas efter sina färger: grönalger, brunalger och rödalger. Brunalger och rödalger är viktiga, eftersom de finns i så stor mängd i havet och är rika på spårämnen.

Lämna ett svar