Vad är makroalger och mikroalger?

Man kan också dela in algerna efter storlek. Alger finns i olika storlekar. En del är så små, att man behöver mikroskop för att se dem, andra är lika stora som de högsta träd. De stora kallas makroalger och dit hör tång-, brun- och grönalger. Mikroalger är mycket små. De kan utgöras av exempelvis plankton, som är mikroskopiskt små encelliga växter, som svävar i vattnet. Om de blir tillräckligt många, säger man att de ”blommar”. Så kallad planktonblomning är bara höga halter av mikroalger. Till mikroalgerna hör bland annat den berömda Spirulinan, som är mycket proteinrik. Det finns inga giftiga alger, men de kan smaka olika. De, som brukar kallas ”giftalger”, är egentligen inga alger alls utan liknar mer bakterier. Algerna finns också i olika former. De kan se ut som tjocka rep, piskor, trådar, garn, löv, händer, fjädrar eller blomblad. Några har täta grenar, andra är mindre täta. Några grenar är smala medan  andra är tjocka. Några alger är långa och flata och har krusade ytor och andra har olika kanter på bladen. Några alger är så tunna, så du kan se rätt igenom. När man plockar upp en alg är det inte alltid så lätt att se vilken grupp den tillhör. Den kan ha ändrat färg på grund av ålder eller på grund av solljus. Grönalger kan exempelvis bli vita, när de ligger i solen. Några brunalger kan bli svarta eller gula, men de tillhör ändå brunalger. Rödalger varierar också i färger och kan vara orange, lila, ljusröda eller vita.

Lämna ett svar