Skillnader mellan landväxter och växter i havet

Om man har samlat alger ett tag kommer man att bli mer medveten om olika skillnader på alger som form, storlek, färg och hur färgerna ändrar sig. Efter en tid kan man kanske också se vilken grupp algerna tillhör. På något sätt är algerna som växterna på land. De växer som skogar och de växer var för sig. Precis som skogen är hem för många djur, är algerna hem för många havsdjur. I skogen kan fåglar och djur gömma sig och söka skydd och landväxter är mat för djuren. I havet är algerna mat för en del fiskar och samtidigt ett skydd för de fiskar och smådjur, som lever där. Men det finns en del viktiga skillnader mellan landväxter och växter i havet. Alger kan bara stå upprätta med hjälp av vattnet. Har dom inte vattnet faller dom ihop. Landväxter får sin näring genom rötterna, som de har i marken. Algerna får sin näring genom vattnet som omger algerna. Algerna har inga rötter utan de griper tag i berg eller vad  de får tag i.

Lämna ett svar