alger 2

Vill man ha alger som ett kosttillskott för att till exempel binda bly och andra tungmetaller (strontium och cesium med flera) och föra ut dem ur kroppen, då är det bara brunalger som gäller. De utgör huvuddelen av ”Seaweed Kick”. Rödalgerna har också denna förmåga men i väsentligt lägre grad och grönalgers samt cyano-bakteriers bindningsförmåga är bara marginell. Vill man använda alger som kosttillskott för att få i sig jod, selen och ett antal spårelement, som landodlade grönsaker blivit allt fattigare på, på grund av det intensiva jordbruk, som numera bedrivs och varigenom jorden lakats ur, då skall man inte tänka så mycket på algernas systematik utan på deras ekologi. Brunalger och rödalger växer i havet, som är rikt på spårelement. Chlorella hör hemma i sötvatten, Spirulina och Dunacella i söta och salta insjöar. Alger är alltså beteckningen för ett antal arter i hav och i sötvatten vilka inte behöver vara det minsta besläktade inbördes. Man måste veta vad man behöver och vilka algarter, som innehåller just det man behöver. ”Seaweed Kick” är gjord av algmjöl från olika arter makro-alger för att ge den bästa möjliga totaleffekten. Som tidigare nämnts är två av Seaweed Kicks förnämliga egenskaper bindningen av tungmetaller och innehåll av jod och spårelement. Det innehåller också vitaminer, proteiner och viktiga fettsyror. En synnerligen viktig egenskap är deras innehåll av alginat, kostfibrer som hör till gruppen av vattenlösliga fibrer, som hjälper till att hålla blodsocker och kolesterol ”på plats”.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar