alger 3

Alger i miljögifternas tid. Alger indelas i fyra grupper beroende på färg – färgen i sin tur beror på vilket djup algerna växer. Grönalger och blågröna alger växer uppe vid vattenytan, brunalger lite djupare och rödalger på 10 – 30 meters djup. Gemensamt för alla dessa alger är att de renar kroppen från tungmetaller och radioaktiva ämnen. Bäst på den här reningen är brunalgerna, därefter kommer rödalgerna och på tredje plats grönalgerna. De blågröna algerna har, så vitt man vet, inte den här förmågan. Plockar man inte själv algerna utan köper dem i hälsokostaffären bör man därför ur den här synpunkten i första hand välja kombu, wakame eller hiziki och i andra hand dulse eller nori. Det är ämnet alginat i brunalgerna, som drar till sig giftiga tungmetaller, som till exempel bly, kvicksilver och arsenik och för dem ut ur kroppen. Alginat bryts inte ner vid matsmältningen utan går rakt igenom tarmen. När alginatet lämnar kroppen med avföringen har det med sig de gifter det bundet till sig. I rödalger och grönalger finns ämnen som motsvarar alginat, men de är inte lika effektiva.

Publicerat av Clas

Hej jag kallas för Clas, Classe, ClasGöran eller CG och har forskat på havsalger sedan 1974. Jag har dykt i havet och plockat upp havsalger för att kunna använda dem som functional food, kostillskott och fodertillskott. Havsalger eller seaweed eller kelp som de också kallas ger dig ett starkt tillskott av de nyttiga ämnen du behöver, samtidigt som du får ett skydd mot onyttiga ämnen.

Lämna en kommentar